Nowe numery Urzędów Skarbowych

 Od 1 Stycznia 2002 roku obowiązują nowe numery kont bankowych do Urzędów Skarbowych. W programach księgowych nowe numery kont Urzędów Skarbowych należy wpisać w następujący sposób:
Wchodzimy w menu PARAMETRY

 

us1 

 

następnie otwieramy menu Urzędy skarbowe.

 

us2 

 

Teraz wchodzimy w menu MODYFIKUJ.

 

us4 

 

Po wejściu w modyfikację ukaże nam się powyższe okienko, w którym możemy zmienić numer Urzędu Skarbowego.
1) pierwsze dwie cyfry numeru pomijamy - zaczynamy wpisywać numer od trzeciej liczby                                                                                                                        2) w miejsce zmiennych cyfr (1,2,3,itd.) wpisujemy # (shift + 3) Program sam wstawi odpowiednie cyfry do numeru konta.
Przykład:
Dla Urzędu Skarbowego nr II w Bydgoszczy - PIT 4
32101010780050632223000000-> faktyczny nr konta
10101078005063222#000000-> nr konta wpisywany do programu.